Rode diesel: alleen de scheepvaart profiteert ervan

Het is bekend dat rode diesel - gasolie vermengd met een rode kleurstof - goedkoper is dan gewone diesel. Voorheen mochten de vervoermiddelen die geen gebruik maakten van de openbare weg, zoals tractoren, en schepen - behalve pleziervaartuigen - getankt worden met rode diesel. Tegenwoordig kunnen alleen nog schepen van deze voordelige brandstof profiteren.

15 Jan 2021