Vervoermiddelen en de benodigde brandstoffen

De hedendaagse wereld is ondenkbaar geworden zonder de moderne vervoermiddelen waar zowat ieder mens elke dag dankbaar gebruik van maakt. Denk aan auto's, bussen, treinen en vliegtuigen. Al deze voertuigen zijn inmiddels onmisbaar geworden voor de moderne mensheid. Echter, elk voertuig heeft brandstof nodig. Tot voorheen waren diesel, benzine en kerosine de brandstoffen die zonder pardon gebruikt werden. Tegenwoordig worden de betreffende brandstoffen onverantwoord bevonden vanwege de milieuproblematiek. Duurzame energie is mode, en alle motorische voertuigen dienen overeenkomstig over te gaan op elektriciteit of zogeheten groen gas. Het valt evenwel te betwisten in hoeverre groene energie daadwerkelijk duurzaam is.

Vrije energie

26 Feb 2021

Volgens Nicola Tesla, de ontdekker van vrije energie (nulpunt energie), is een auto in staat om zonder verbrandings- en/of elektromotor te rijden. De uitvinding van Tesla - een auto die op vrije energie rijdt - is de belofte voor de toekomst. Nulpunt energie kost geen cent en heeft bovendien geen nadelige gevolgen voor het milieu.

Rode diesel: alleen de scheepvaart profiteert ervan

15 Jan 2021

Het is bekend dat rode diesel - gasolie vermengd met een rode kleurstof - goedkoper is dan gewone diesel. Voorheen mochten de vervoermiddelen die geen gebruik maakten van de openbare weg, zoals tractoren, en schepen - behalve pleziervaartuigen - getankt worden met rode diesel. Tegenwoordig kunnen alleen nog schepen van deze voordelige brandstof profiteren.

Biobrandstoffen: omstreden, géén alternatief

12 May 2020

De trein is een alternatief voor de auto, voor vlees zijn er vervangers en het online casino (zie hier) is een prima optie boven de fysieke variant. Plantaardige brandstoffen zijn echter géén alternatief. Ze moeten het weg- en luchtverkeer minder belastend maken voor het milieu, maar in werkelijkheid zijn ze veel schadelijker dan fossiele brandstoffen. ‘Biobrandstoffen uit voedselgewassen bieden slechts een schijnoplossing voor onze energiebehoefte’, klinkt het onder klimaat- en milieuwetenschappers.

Biobrandstoffen zijn niet schoon

De productie van plantaardige brandstoffen is enorm energie-intensief en zorgt juist voor meer CO2-uitstoot. Voor de winning van biobrandstoffen als palm- en sojaolie is namelijk heel wat grond nodig. Het gevolg: meer ontbossing en dus meer uitstoot. Alleen al in Indonesië is voor de teelt van deze ‘schone brandstoffen’ de afgelopen jaren meer dan 130.000 hectare regenwoud gekapt. Een flinke klap voor de biodiversiteit.

Ook de Europese Unie (EU) vaart inmiddels niet meer blind op het gebruik van plantaardige boven fossiele brandstoffen. Waar het eerder lidstaten nog motiveerde om jaarlijks meer biobrandstof bij te mengen, wil het vanaf 2023 juist gaan afbouwen. Onderzoek van de Europese Commissie toont namelijk dat diesel met palmolie liefst drie keer schadelijker is voor het milieu dan normale diesel. Brandstoffen met soja- en koolzaadolie zijn twee keer schadelijker. In totaal zouden biobrandstoffen de C02-uitstoot met liefst 4 procent doen stijgen.

Conclusie: de good old brandstoffen zijn zo slecht nog niet!

Bio-ethanol in benzine: nadelig voor auto's

5 Apr 2020

Tegenwoordig wordt de benzine aangevuld met bio-ethanol omdat dit beter zou zijn voor het milieu. Los daarvan blijkt de nieuwe brandstof funest te zijn voor (met name de wat oudere) auto's: motoren, brandstofpompen en -leidingen kunnen door het goedje beschadigd raken. Dit kan zelfs leiden tot levensgevaarlijke situaties op de weg.